Vyhľadávanie
Počasie v Čičmanoch
Aktuálne počasie - 23.06.2024
wheather
Teplota: °C Oblačnosť: sluzba_poskytnuta Rýchl. vetra: km/h yr.no ostatné dni
Fotogaléria Čičmany
fotogallery
Akceptujeme platby cez
Akceptujeme platby cez
 

Info o Čičmanoch en


  • Čičmany - príťažlivá, atraktívna národopisná lokalita so starobylým ľudovým odevom, maľovanými drevenicami a svojráznym folklórnym prejavom.
  • Čičmany - jedna z najznámejších obcí na Slovensku, sa nachádza v lone Strážovských vrchov  pri prameni rieky Rajčanky.
  • Čičmany - rázovitá slovenská dedina, je najjužnejšou a zároveň najvyššie položenou obcou okresu Žilina, s nadmorskou výškou 655m n.m. a rozkladá sa na rozhraní hornej Nitry a stredného Považia.

123-cicmanska-dolina-zima.jpg
 
História Čičmany:

105-erb-cicmany.gifPrvá historická zmienka o obci Čičmany pochádza z roku 1272. Obec má vlastný erb, ktorý bol vytvorený po roku 1990 a nemá historický pôvod. Znázorňuje sv. Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie sv. Kríža a nástrojov Kristovho umučenia na Golgote. Tejto udalosti je zasvätený práve miestny kostol. Obyvatelia Čičmian sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobou papúč, výrobou a predajom bryndze. Názov Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý prešiel do staroslovienčiny a znamená „usadlosť vo vrchoch - Vrchovany“. Tak sa dodnes nazýva miesto za kopcom Javorinka, kde sa nachádzajú zvyšky zrubových domov z osady Malé Čičmany.

Nepriaznivé životné podmienky, živelné pohromy a nerovné spory so zemepánmi spôsobili odchody na sezónne práce do vzdialených miest a postupné vysťahovávanie obyvateľstva. Veľa obyvateľov a rodín odchádzalo v 30-tych rokoch 20. storočia na americký kontinent, do Dalmácie, „Francie“, Belgicka a Rakúska. Dnes v obci žije z pôvodných asi 1500 obyvateľov len asi 250.


 
Architektúra Čičmany:


Požiare v rokoch 1907, 1921 a 1945 zničili vzácne zrubové stavby, zmenili celkový vzhľad obce a spôsobili ústup výstavby tradičných dreveníc pred murovanými a zmodernizovanými domami.
 
113-cicmanske-vzory.jpg
Dolná časť obce Čičmany si zachovala svoju jedinečnosť s unikátnou historicko-architektonickou hodnotou. Ornamentálna výzdoba domov má korene vo funkčnej ochrane dreva vápenným náterom. Motívy ornamentov domov sú inšpirované ornamentom tunajšej výšivky. Objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetického cítenia obyvateľov. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Táto časť obce Čičmany bola v roku 1979 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

 
Jediný zachovalý pavlačový poschodový „Radenov dom“, ktorého vyobrazenie tvorí dôležitú súčasť designu tejto webovej stránky, bol zrekonštruovaný v roku 1966 a je v ňom národopisná muzeálna expozícia zriadená Považským múzeom Žilina od roku 1967. Táto bola koncom osemdesiatych rokov rozšírená o expozíciu bývania tzv. veľkorodiny v zrubovom dome spoločne žijúcich rodín Štefana Gregora a Petra Pupáka. Návštevníci majú možnosť vidieť bohaté zbierky tradičného odevu, obuvi, pracovných nástrojov a zvykov.

 
Z murovanej architektúry stojí za pozornosť barokový kostol zasvätený Nájdeniu sv. Kríža, ktorý bol postavený na základoch staršej stavby - pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom svedčí správa o zvone z roku 1588. Z pôvodného zariadenia sa zachoval hlavný oltár postavený okolo roku 1798. Pôvodný obetný stôl bol v roku 1810 nahradený stolom z tvrdého materiálu. Kazateľnica bola obstaraná z Tužiny v roku 1802 a bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v roku 1803. Organ z roku 1738 je v klasicistickom štýle a má jeden manuál a 6 registrov.
 

V hornej časti obce Čičmany sa zachoval zemepánsky kaštieľ v barokovo - klasicistickom štýle z konca 18.storočia, ktorý slúžil pre potreby správcu, majerských úradníkov a zemepána. 
Ľudový odev – kroj Čičmany:

114-cicmansky-kroj.jpgĽudový odev je zhotovený z bieleho plátna a je z výtvarného hľadiska najpozoruhodnejší. Veľký podiel na hodnote a popularite čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou a farebnou kompozíciou. Práve zo spôsobu ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa predpokladá balkánsky pôvod Čičmian.

 Web11.sk by Webdesign